Credit Information Center - Trang chủ
 
 
 
Vay trả nợ nước ngoài
Chương trình khai báo Quản lý & sử dụng CSDL Vay và trả nợ nước ngoài
Thông tư 03/2013/TT-NHNN

Trang chủ
Ngôn ngữ:
 
Số liệu R19 tháng 10/2015

THÔNG BÁO

CIC đã cung cấp sản phẩm R19 tháng 10/2015.

Đề nghị các TCTD vào khai thác thông tin
Thông báo V/v tạm dừng cung cấp sản phẩm chấm điểm thể nhân

THÔNG BÁO

Từ ngày 01/09/2015, CIC tạm dừng cung cấp sản phẩm chấm điểm tín dụng thể nhân hiện tại để thực hiện nâng cấp sản phẩm theo mô hình chấm điểm thể nhân mới, nhằm mục tiêu phục vụ tốt hơn nữa công tác khai thác thông tin của tổ chức tín dụng. Thời gian cung cấp sản phẩm theo mô hình mới sẽ được thông báo sau. CIC xin trân trọng thông báo để các Tổ chức tín dụng được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!
Số liệu R18 tháng 10/2015

THÔNG BÁO

CIC đã cung cấp sản phẩm R18 tháng 10/2015.

Đề nghị các TCTD vào khai thác thông tin
<< Bắt đầu < Trước đó 1 2 Tiếp theo > Kết thúc >>

 
 
Mọi thắc mắc trong quá trình hỏi tin, xin liên hệ Phòng Hỗ trợ khách hàng: 04.33119218; Phòng cấp tin thể nhân miền Bắc điện thoại: 04.33511705, 04.33824411, 04.33553915, Phòng cấp tin thể nhân miền Nam điện thoại: 04.33553995, 04.33519886; Phòng cấp tin doanh nghiệp điện thoại: 04. 33119423, 04.33119424